BUSINESS

Transportial joins Ecobal to reduce clients carbon emissions.

(Dutch below)

With Transportial, ECOBAL welcomes yet another ecologically conscientious company. Transportial joins Ecobal to support their clients by giving insight in their carbon dioxide emissions, ability to direct and reduce the overall carbon footprint.

Through the climatic effects of many different activities a company makes daily, Ecobal aims to provide their clients a way to understand their carbon footprint and environmental behavior. More and more customers want companies to be transparent with their greenhouse gas emissions and know how they engage with sustainability of their products and offers. For company like Transportial, it presents a great opportunity to review and reduce the carbon footprint for their clients and to be ahead of the competitors in sustainable market shift.

Transportial

The software developed by Transportial offers planning, trip estimation and financial management in a single dashboard display interface. This new standard ensures seamless integration with external data sources and is more stable as any competitor. Transportial TMS offers system administrators the configuration of all their transport management solutions in one user-friendly interface.

Thomas Kolmans (l), Don de Jong, Dennis Stenfert at location in Spain

By combining ease of use with industry-leading features, Transportial TMS enables seamless integration with third parties, thus providing optimized service levels, and automate processes so it can complete logistics operations faster. Also, it reduces administrative efforts and increases efficiency to oversee real-time all fleet aspects such as drivers and trucks. Transportial will use the services of Ecobal to not only help their clients get insight in their CO2 emissions but also provides the ability to direct and, if required, offset it, per customer, trip, or location.

“Transportial is a transport management system that provides intelligent and effective transport solutions. It helps your company to plan trips efficiently, so it is only right to develop a strategy for our TMS system, bearing in mind the environmental goals.”Dennis Stenfert, Chief Executive Officer, Transportial,
“We are extremely enthusiastic to see Transportial and Ecobal growth along with other companies that need to compensate their CO2 emissions or simply want to preserve natural environment for future generations to come. The cooperation was initiated through a land advisor Jacques van der Linden, who helped us to obtain new Ecobal forest sites, especially in countries like Spain and France, where there is a very high fire risk due to climatic changes”.Dariusz Hejnicki, Ecobal,

Ecobal

Ecobal provides its clients with their own allocated part of the forest and is also responsible for protection and maintenance of the wild areas. Moreover, with the geofencing tool, the client can track and see their ‘own’ plot anytime (s)he desires. Ecobal’s blockchain supported certificate proves that the plot you booked for a specified period of time, cannot be sold to anyone else at the same time. This makes the certificate fully transparent and reliable.

Due to the rapid advancement of regulations on sustainable development and CO2 reduction, Transportial through Ecobal offers companies the opportunity to demonstrate their commitment to environmental issues. In addition, Transportial gives customers the chance to stay ahead of the competition and quickly adapt to the newly imposed regulations. Regardless of how the legislation is implemented and how it will ultimately be enforced, Ecobal certification validates your efforts to reduce your carbon footprint. Ecobal will follow the development of legislation closely to make sure we can align the Ecobal certification with the requirements going forward.

Hannover Messe

You can meet Transportial this week at the Hannover Messe where it is exhibiting within the ‘Netherlands Innovation Square’, Hall 003, stand A20, (B38).

To leverage the opportunity to offer CO2 compensation to more and different industries and private persons going forward Ecobal welcomes investors to participate in the initiative.

Dutch Translation:

Transportial sluit zich aan bij Ecobal om de CO2 uitstoot van zijn klanten te verminderen.

Met Transportial verwelkomt ECOBAL weer een ecologisch verantwoord bedrijf. Transportial ondersteunt haar klanten door inzicht te geven in hun CO2-uitstoot, de mogelijkheid om te sturen en de totale CO2 afdruk te verminderen.

Door de klimatologische effecten van de vele verschillende activiteiten die een bedrijf dagelijks onderneemt, wil Ecobal hun klanten een manier bieden om inzicht te krijgen in hun CO2-afdruk en milieugedrag. Meer en meer klanten willen dat bedrijven transparant zijn over hun uitstoot van broeikasgassen en weten hoe ze omgaan met de duurzaamheid van hun producten. Voor een bedrijf als Transportial biedt dit een geweldige kans om de CO2-voetafdruk van hun klanten te beoordelen en te verminderen en om de concurrenten vóór te zijn in de duurzame marktontwikkeling.

Transportial

De door Transportial ontwikkelde software biedt planning, rit informatie en financieel beheer in één enkele dashboard display interface. Deze nieuwe standaard zorgt voor een naadloze integratie met externe gegevensbronnen en is stabieler dan elke concurrent. Transportial TMS biedt systeembeheerders de configuratie van al hun transportmanagementoplossingen in één gebruiksvriendelijke interface. Door gebruiksgemak te combineren met toonaangevende functies, maakt Transportial TMS naadloze integratie met derde partijen mogelijk, waardoor geoptimaliseerde serviceniveaus worden geboden, en automatiseert het processen zodat logistieke operaties sneller kunnen worden voltooid. Ook vermindert het de administratieve lasten en verhoogt het de efficiëntie om real-time toezicht te houden op alle aspecten van de vloot, zoals chauffeurs en vrachtwagens. Transportial gaat de diensten van Ecobal gebruiken om haar klanten niet alleen te helpen inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot, maar biedt ook de mogelijkheid deze te sturen en desgewenst te compenseren, per klant, rit of locatie.

“Transportial is een transportmanagement systeem dat intelligente en effectieve transportoplossingen biedt. Het helpt je bedrijf om ritten efficiënt te plannen, dus het is niet meer dan terecht dat we een strategie ontwikkelen voor ons TMS-systeem, met de milieudoelstellingen in het achterhoofd.”Dennis Stenfert, Chief Executive Officer, Transportial
“We zijn enorm enthousiast om Transportial en Ecobal te zien groeien samen met andere bedrijven die hun CO2-uitstoot moeten compenseren of gewoon de natuurlijke omgeving willen behouden voor toekomstige generaties. De samenwerking kwam tot stand via een landadviseur Jacques van der Linden, die ons hielp om nieuwe Ecobal-boslocaties te verkrijgen, vooral in landen als Spanje en Frankrijk, waar het brandgevaar door klimaatveranderingen zeer groot is.”Dariusz Hejnicki, Ecobal

Ecobal

Ecobal biedt zijn klanten een eigen toegewezen deel van het bos en is ook verantwoordelijk voor de bescherming en het onderhoud van de gebieden. Met de geofencing-tool kan de klant bovendien zijn ‘eigen’ perceel volgen en zien wanneer hij maar wil. Het door de blockchain ondersteunde certificaat van Ecobal bewijst dat het perceel dat u voor een bepaalde periode hebt gereserveerd, niet tegelijkertijd aan iemand anders kan worden verkocht. Dit maakt het certificaat volledig transparant en betrouwbaar.

Vanwege de snel voortschrijdende regelgeving op het gebied van duurzame ontwikkeling en CO2-reductie, biedt Transportial, via Ecobal, bedrijven de mogelijkheid om hun betrokkenheid bij milieukwesties aan te tonen. Bovendien geeft Transportial klanten de kans om de concurrentie vóór te blijven en zich snel aan te passen aan nieuwe regelgeving. Ongeacht hoe de wetgeving wordt geïmplementeerd en hoe deze uiteindelijk zal worden gehandhaafd, Ecobal-certificering valideert uw inspanningen om uw ecologische voetafdruk te verkleinen. Ecobal zal de ontwikkeling van de wetgeving op de voet volgen om ervoor te zorgen dat we de Ecobal-certificering kunnen afstemmen op de eisen die in de toekomst zullen worden gesteld.

U kunt Transportial deze week ontmoeten op de Hannover Messe waar het aanwezig is op het ‘Netherlands Innovation Square’, Hal 003, stand A20, (B38). Om de mogelijkheid om CO2-compensatie aan te bieden aan meer en verschillende industrieën en particulieren te benutten, verwelkomt Ecobal investeerders om deel te nemen aan het initiatief.